Palvelut

Ekologisen, taloudellisen ja sosiaalisen ulottuvuuden kattavat kalatalouteen liittyvät suunnitelmat asiakaslähtöisesti!

Kala- ja rapuvesien tutkimukset

Laadimme osallistavan suunnittelun periaattein niin ekologisen, taloudellisen kun sosiaalisen ulottuvuuden kattavat erilaiset kalatalouteen liittyvät suunnitelmat asiakaslähtöisesti.

Yrityksen käytössä on laadukkaat yleispohjoismaiset NORDIC-koeverkkosarjat järvien ja lampien kalapopulaatioiden seurantaan ja tutkimiseen. Koeverkkokalastuksen avulla voidaan selvittää kalakantojen ikä- ja kokojakaumaa sekä kalakannan rakennetta. Samalla voidaan kerätä näytteitä mm. kalojen iän määritykseen ja haitta-ainetutkimuksiin.

Käytössämme on myös rapukantojen tutkimiseksi koemertoja, joiden avulla voidaan selvittää rapukantojen tiheyttä, sekä populaatioiden ikä-, koko- ja sukupuolijakaumaa. Saaliista voidaan kerätä näytteitä esim. haitta-aine tutkimuksiin ja tautitarkkailuun. Tutkimusten yhteydessä voidaan ottaa myös vesinäytteitä, joiden avulla voidaan selvittää veden laatua ja arvioida vesistön tilaa.

Pyydysten suunnittelu, korjaus ja rakennus

Valmistamme kaupallisen kalastuksen pyydykset sinulle räätälöitynä. Nuotat ja erilaiset rysät valmistetaan ammattitaidolla laadukkaista materiaaleista.

Voit pyytää tarjouksen aiheesta alla olevalla lomakkeella!

Pyydä tarjousta palveluistamme!

The future of fishing is in Your hands!

Vieritä ylös